U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH 3. decembra 2016.godine organizovali su u Sarajevu svečani prijem za predstavnike političkog, kulturnog i javnog života i novinare.

Prijem je organizovan s ciljem da se široj javnosti i državnim strukturama ukaže na probleme sa kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću, te da istovremeno istaknu uspjehe koje postižu osobe s invaliditetom i njihova udruženja.

Prijemu su prisustvovali predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, direktori ustanova, predstavnici nevladinih organizacija i predstavnici koalicija osoba s invaliditetom iz cijele Federacije.

Obilježavanje 3.decembra ove godine posvećeno je desetogodišnjici od usvajanja Konvencije o pravima osoba s invaliditetomi UN Agendni za održivi razvoj 2030.

Ovom impozantnom skupu obratili su se Fikret Zuko – predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, Vesko Drljača – federalni ministar rada i socijalne politike, Amela Dautbegović – ministrica za rad,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ahmet Baljić – direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.

Aktuelizirana su mnoga pitanja od interesa za osobe s invaliditetom i naznačeni pravci djelovanja u narednoj godini, kao i saradnja između organizacija OSI i institucija vlasti na svim nivoima.