U ponedjeljak, 11.04.2016. godine, u velikoj sali Općine Centar-Sarajevo, upriličena je prezentacija mogućnosti i perspektiva provedbe profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pred velikim brojem zvanica predstavljeni su dosadašnji rezultati rada novih upravnih i rukovodnih struktura Fonda, te su prezentirani modaliteti ostvarenja prava osoba sa invaliditetom kod ove ustanove. U ime Općine Centar prezentaciji su prisustvovali predsjedavajući Općinskog vijeća dr. Nedžad Ajnadžić, pomoćnik općinskog načelnika za boračka pitanja Đulaga Hamza, predsjednik Komisije Općinskog vijeća za boračka pitanja Dževad Topić i vijećnik Suvad Kerla. Ispred domaćina skupu se obratio g. Nedžad Ajnadžić, predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Centar-Sarajevo. Skupu se obratio i g. Esad Delić, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida FBiH. Prisutni su se usaglasili o poželjnim modalitetima budućeg djelovanja u pogledu poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom svih kategorija, sa naglaskom na boračku populaciju.

 

????????????????????????????????????