U organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona i Organizacije ratnih vojnih invalida Općine Tešanj, u utorak 19.04.2016. godine u Tešnju je organizovana prezentacija aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na polju unapređenja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

U svojstvu domaćina skupu se obratio predsjednik Organizacije ratnih vojnih invalida Općine Tešanj g. Muharem Sejdić, te izrazio zahvalnost predstavnicima Fonda na posjeti.

Na skupu su izloženi dosadašnji rezultati rada Fonda i planirane buduće aktivnosti razvoja oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Prezentirani su uvjeti i namjene za koje je moguće aplicirati po javnom pozivu Fonda koji je u toku, date su smjernice o načinu apliciranja. Također je istaknuta potreba za  aktivnijem djelovanjem na polju osiguranja naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, što je zakonska obaveza koju nažalost značajan broj subjekata u Federaciji BiH kontinuirano krši.

Skupu su prisustvovali ministar za rad i boračka pitanja u Vladi Zeničko-dobojskog kantona G. Fahrudin Čolaković, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida G. Esad Delić, ratni vojni invalidi sa područja Općine Tešanj, predstavnici Službe boračko-invalidske zaštite Tešanj, kao i vlasnici lokalnih firmi koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom, te planiraju dodatno zapošljavanje ove populacije.

Ministar Čolaković, je pozdravio prisutne, izrazio zahvalnost Fondu na dosadanjim aktivnostima i posjeti, te upoznao prisutne sa mogućnostima koje nudi Ministarstvo za rad i boračka pitanja u pogledu dodjele poticaja za razvoj poduzetništva.

Predstavnici Fonda su izrazili nadu da će u nadolazećem periodu populacija ratnih vojnih invalida dobiti zasluženu pažnju nadležnih institucija, izrazivši spremnost da Fond u okviru svojih kapaciteta i zakonskog okvira doprinese unapređenju položaja ove populacije.