U sali Hotela „Euro“ u Odžaku 27. aprila 2016. godine, na poziv zastupnika Skupštine Posavskog kantona g. Anesa Osmanovića, održana je prezentacija aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom i unapređenja profesionalne rehabilitacije.

Prezentirani su uvjeti i namjene za koje je moguće aplicirati po javnom pozivu Fonda koji je u toku, date su smjernice o načinu apliciranja. Također je istaknuta potreba za  aktivnijem djelovanjem na polju osiguranja naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Predstavnici Fonda su izrazili nadu da će prezentacija rada Fonda u Odžaku doprinjeti povećenju broja aplikacija na  sljedećim javnim pozivima sa područja Posavskog kantona, s obzirom na činjenicu da do sada nije zabilježen značajni broj aplikacija sa područja ovog kantona.