U sali  centra „Reumal“ u Fojnici, u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida FBiH, u petak 08.04.2016. godine održana je prezentacija aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na polju unapređenja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Delegaciju Fonda činili su g. Ahmet Baljić, direktor Fonda, g. Almas Kulović, predsjednik Upravnog odbora Fonda i članovi Upravnog odbora g. Izudin Tanović i g. Ivan Perić. Na skupu su izloženi dosadašnji rezultati rada Fonda i planirane buduće aktivnosti razvoja oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Pozvani da prisustvuju događaju bili su predsjednici svih općinskih i kantonalnih organizacija Saveza ratnih vojnih invalida. Predstavnici Fonda su izrazili nadu da će u nadolazećem periodu populacija ratnih vojnih invalida dobiti zasluženu pažnju nadležnih institucija, izrazivši spremnost da Fond u okviru svojih kapaciteta i zakonskog okvira doprinese unapređenju položaja ove populacije. Službeni dio programa okončan je usvajanjem zaključaka o modalitetima budućeg djelovanja u pogledu poboljšanja položaja populacije ratnih vojnih invalida u društvu, te je upućen zajednički poziv institucijama za intenzivnijim djelovanjem na polju osiguranja naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, što je zakonska obaveza koju nažalost značajan broj subjekata  u Federaciji BiH kontinuirano krši.