Društvo Colorex d.o.o. Mostar je podzuće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Mostaru, koje obavlja djelatnost invaldinih organizacija, odnosno organizacija za zbrinjavanje invalida. Poduzeće pretežno radi na poslovima održavanja postojeće i postojanja nove horizontalne i vertikalne signalizacije, usluga antikorozivne zaštite, molersko- farbarskih radova, kao i ostalih završnih građevinskih radova. Društvo posluje u teškim i nepovolnjim uslovima.
Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, zapošljavanju i osposobljavanju osoba sa invaliditetom predviđene razne vrste poticaja i pogodnosti za društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pogotovo članom 50 propisuje se obaveza javnih institucija, ustanova i poduzeća za ustupanje dijela poslova društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Član 50 kaže: „Subjekti iz članka 15. stavak 2. ovoga zakona, osim gospodarskih društava čiji većinski vlasnik kapitala nije država, dužni su najmanje 35% svojih potreba za proizvodima i uslugama, koje proizvode i pružaju gospodarska društva za upošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice i samostalne djelatnosti u vlasništvu osoba s invaliditetom, zadovoljavati od ovih gospodarskih društava, zaštitnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasništvu osoba s invaliditetom, pod uvjetima koji vrijede na tržištu“.

U članu 9 Zakona o javnim navkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14) također stoji: „Ugovorni organ može u planu nabavki definirati postupke javne nabavke rezervisane samo za kandidate, odnosno ponuđače koji zapošljavaju, u odnosu na ukupan broj zaposlenih, više od 50% lica sa invaliditetom, a koji ne mogu obavljati poslove u normalnim uvjetima“.
U skladu sa iznesenim, ovim putem apelujemo na sve subjekte javnog sektora na dosljedno i iscrpno poštivanje pozitvnih zakonskih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine.