Dana 10.01.2024. godine u Sarajevu, održan je nastavak  6. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH bio je i Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2022. godinu, Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2022. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2022. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2022. godinu,  koji su usvojeni.

Pred zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, izvjestioc o izvještajima Fonda za 2022. godinu bio je  direktor Fonda, Ahmet Baljić.

Usvajanje izvještaja Fonda, predstavlja još jednu potvrdu uspjeha u radu Fonda i kontinuiteta prepoznavanja rezultata rada Fonda kao izrazito pozitivnih od strane nadležnih institucija.

Podrška Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH predstavlja ohrabrenje i podrstrek za razvoj institucije kao i misije i vizije Fonda na unapređenju položaja osoba s invaliditetom i podržavanja njihovog zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije.

Prethodno, u aprilu 2022. godine, Vlada Federacije BiH na 359. sjednici, također je usvojila izvještaje o radu Fonda za 2022. godinu.