Na 21. redovnoj sjednici  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u utorak 16.  maja 2017. godine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je uvojio Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) za 2016. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2016. godinu.

Usvajanje izvještaja na Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, je još jedan od pokazatelja uspješnog dijelovanja Fonda u proteklom periodu.