Osobe sa invaliditetom, jedna su od najsiromašnijih i najugroženijih kategorija u Bosni i Hercegovini. One većinom imaju interes, ali ne i dodatna znanja, radno iskustvo i potrebne informacije…

Ovu polaznu predpostavku, potvrdila su istraživanja provedena u Banjoj Luci, Sarajevu, Mostaru i Bijeljini, za koje je zaslužno Udruženje Fontana, a čiji rezultati su, u okviru realizovanog projekta „Poslovni kompas“, u petak, 27.09.2013. godine, prezentirani u Sarajevu.

Pomenuto istraživanje prevashodno je provedeno sa ciljem pripreme i realizacije radionica koje su održane u Banjoj Luci, Sarajevu, Doboju, Bijeljini i Mostaru, a radi jačanja kapaciteta osoba sa invaliditetom za zapošljavanje i samozapošljavanje.

U okviru realizovanog projekta provedene su istraživačke, edukativne i promotivne aktivnosti, sve sa  ciljem doprinosa razvoju procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom, te podizanja svijesti poslodavaca, kao  i šire javnosti u BiH, o potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom. Anita Šimundža, koordinatorica projekta, ovom prilikom posjetila je, da je potrebno raditi na osnovnom problemu, a to su još uvijek  prisutne predrasude poslodavaca o osobama sa invaliditetom.

Kako je ona naglasila, u okviru projekta, provedena je  i analiza usluga podrške radnom angažovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao pilot istraživanje u Banjoj Luci i Sarajevu, a koje je ukazalo na potrebu aktivne institucionalne saradnje i djelovanja, da bi se unaprijedili uslovi u pogledu obrazovanja, socijalne i ekonomske politike, a osobama sa invaliditetom bilo olakšano zapošljavanje, jer se do njega ne može doći, ukoliko one nisu adekvatno pripremljene i osposobljene, kazala je ona.

Podsjećanja radi, projekat “Poslovni kompas”, realizovan je u periodu juni – novembar 2013. godine, a podržao ga je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.