Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavnaje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, gdin. Ahmet Baljić informisao je predsjedavajućeg Izetbegovića o rezultatima rada Fonda. Naglasio je da je Fond od početka 2015. godine osigurao sredstva za zapošljavanje 3.300 osoba sa invaliditetom, što je skoro pet puta više u odnosu na period od 2011. do 2015. godine.

Ukoliko bi se poboljšala disciplina poslodavaca pri uplati posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, prema riječima direktora Baljića, u naredne četiri godine mogla bi biti osigurana sredstva za zapošljavanje dodatnih 5.500 osoba.

Zadovoljstvo radom Fonda i saradnjom sa čelnim ljudima izrazili su i predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida FBiH Esad Delić i predsjednik Udruženja porodica šehida FBiH Almin Škrijelj.

Predsjedavajući Predsjedništva gdin. Bakir Izetbegović je izrazio očekivanja da se i u narednom periodu sa posebnom pažnjom pristupa rješavanju radno-pravnih i statusnih pitanja osoba sa invaliditetom.

Saopštenje preuzeto sa Internet stranice Predsjedništva Bosne i Hercegovine.