Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na svojoj 11. sjednici koja je održana 20.03.2020. godine, usvojio je nove pravilnike o raspodjeli sredstava i to za:

  • Pravilnik o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. (PREUZMITE OVDJE).

Svi prethodno doneseni pravilnici koji se ondose na raspodjelu sredstava za programe i novčani stimulans se stavljaju van snage sa danom usvajanja gore navedenih.