Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na svojoj 28. sjednici koja je održana 29.08.2023. godine, usvojio je Pravilnik o izmjenama i dopunama  Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2096/23. (PREUZMITE OVDJE).