Pozivaju se svi mediji u Bosni i Herecegovini da proprate I Međunarodnu konferenciju, pod nazivom „ Razvoj sistema profesionalne rehabilitacije i  zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH“, koja će se održati u periodu 28 – 29 novembra 2013.godine, u hotelu Mogorelo, u Čapljini.

Konferenciju organizuju Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,  u suorganizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom „MOGU, HOĆU, ZNAM“  i Atašea za socijalna pitanja Republike Austrije.

Konferencija se održava sa ciljem  razmjene iskustava, ideja i pozitivnih praksi u svrhu daljeg razvoja sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH. Konferencijom se želi podstaknuti međunarodna saradnja, okupljajući stručnjake iz oblasti profesionalne rehabilitacije, radi sticaja znanja o savremenim evropskim procesima profesionalne rehabilitacije, koja će doprinijeti procesu izgradnje sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH.

Tim povodom, stručnjaci iz zemalja BiH, Hrvatske, Crne Gore, Austrije, održat će predavanja iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Aktivno učešće u radu konferencije uzet će, između ostalog, federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber, direktor Fonda Ivica Marinović, Predrag Bošković- ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore, zavodi za zapošljavanje R Hrvatske, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom RH, resorna ministarstva,  te ostali ključni subjekti iz oblasti profesionalne rehabilitacije.

PAŽNJA– Za sve predstavnike  medija koji iz Sarajeva žele organizovanim putem doći na Konferenciju, omogućen  je prevoz!

Mjesto okupljanja: četvrtak, 28. novembra u 6.30h ispred Zemaljskog muzeja.

Molimo Vas, da se u tom slučaju, prijavite na navedene kontakt telefone.

Za sve dodatne informacije, također se možete obratiti na slijedeće kontakte: sejla.hrustemovic@fprzoi.com.ba, sabinacano@fprzoi.com.ba, kao i brojeve telefona: 033/717 741, 064/ 455 67 89, 061/555 839