Članovi Upravnog odbora Fonda su na posljednoj sjednici, održanoj, 4.10. 2013. godine, jednoglasno usvojili Informaciju o ostvarenim učincima u profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom  u vremenskom rasponu mart 2011- juni 2013.godine.

U njoj je dat decidan pregled postignutih efekata, ostvarenih kroz stalne aktivnosti Fonda, a to su : isplata novčanih naknada, finansiranje i sufinansiranje programa/ projekata, te dodjela novčanog stimulansa, a prezentirani su i konkretni podaci o utrošenim sredstvima Fonda.
Slijedi sažet prikaz Informacije…
Isplata novčanih nadoknada uplaćenih poreza i doprinosa i subvencija neto plata, kao izravna zakonska obaveza Fonda, vrši se kontinuirano, na zahtjev korisnika ovog prava. Time se osigurava održivost razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom u subjektima, koji zapošljavaju osobe sa ivaliditetom, pod opštim uslovima. To pravo trenutno ostvaruje 10 privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, 4 zaštitne radionice, 31 organizacija osoba sa invaliditetom i 79 osoba sa invaliditetom,- koje obavljaju neku od samostalnih djelatnosti, – dok ostala privredna društva, još koriste mogućnost direktnog oslobađanja od plaćanja poreza i doprinosa.
U ovu svrhu je do sada, za odprilike 213 osoba sa invaliditetom, zaključno sa 30.06.2013. godine, isplaćeno 1.325 239 konvertibilnih maraka. Postoji realna naznaka rasta broja subjekata,- korisnika ovog prava, kao  i broja zaposlenih osoba sa invalditetom, – što je rezultat ostalih aktivnosti Fonda.
Aktivnostima novčanog stimulansa, koji se poslodavcima dodjeljuje, isključivo, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te osobama sa invaliditetom – samostalnim poduzetnicima, postignut je konstantan rast zaposlenih osoba sa invaliditetom, čiji je dosadašnji zbir 357, a u čiju svrhu je isplaćeno 3.269.738 konvertibilnih maraka.
Ukupnim iznosom novčanih sredstava od 3.721.287 konvertibilnih maraka, za 23 privredna društva i zaštitne radionice, finansirani su  programi održivosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i programi provođenja i unapijeđivanja profesionalne rehabilitacije. Ovom mjerom zaposleno je oko 200 osoba sa invaliditetom. Na taj način osigurana je održivost nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima i zaštitnim radionicama, omogućeno efikasno djelovanje i poslovanje korisnika sredstava Fonda na tržištu, osigurana likvidnost, kao i solventnost privrednih društava i zaštitnih radionica. Također, postignut je povoljan uticaj na poslovni rezultat, u vidu povećanja dobiti, ili smanjenja gubitka, omogućen porast broja zaposlenih osoba sa invaliditetom, ostvarena bolja tehničko- tehnološka opremljenost, te poboljšani uslovi rada za osobe sa invaliditetom.

U sve navedene svrhe poticaja zapošljavanja osoba sa invaliditetom i unaprijeđivanja profesionalne rehabilitacije, Fond je poslodavcima, u pomenutom periodu, dodijelio ukupnu sumu od  8.316.264,68 konvertibilnih maraka.

U Informaciji se ističe, da je navedene aktivnosti, – kao i sve ostale, koje se tiču osiguranja sredstava, – pogotovo onih koji se odnose na naplatu posebnog doprinosa, Fond, do sada, obavljao potpuno samostalno.
Također se napominje, da je postignuti cilj rasta svih segmenata poslovanja Fonda,- što se iz prezentiranih podataka jasno vidi, postignut, te da će buduće aktivnosti Fonda, biti bazirane na povećanju daljeg rasta, kao i poboljšanju kvaliteta pruženih usluga u oblasti profesionalne rehabilitacije.
Na kraju se  naglašava, da je za postizanje još boljih učinaka u ovim oblastima, potrebno riješavanje problema osiguranja sredstava za finansiranje svih aktivnosti Fonda, te nužno koordinarano djelovanje svih aktera, koji učestvuju u ovim djelatnostima.