Vršilac dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić boravio je u dvodnevnoj posjeti Zagrebu od 28. – 29. jula 2022. godine.

Na poziv URIHO centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb, v.d. direktor Kremić prisustvovao je radnom sastanku o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom u praksi.

Sastanku su prisustvovali direktor URIHO centra, prof. Josip Držajić, predstavnici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao i predstavnici Hrvatskog sabora.

„Čast i zadovoljstvo mi je, da smo kao federalna institucija koja se bavi pitanjima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, na poziv najstarijeg centra i najveće zaštitne radionice u Republici Hrvatskoj, URIHO Centra, prisustvovali sastanku na kojem smo razmjenili iskustva i vidjeli model profesionalne rehabilitacije u praksi koju ovaj centar već decenijama uspješno provodi”, rekao je Kremić.

Riad Kremić, v.d. direktor Fonda iskoristio je priliku i predstavio dosadašnje rezultate Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Kremić je istakao da Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH aktivno radi na razmjeni iskustava sa zemljama iz regiona s ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. “Uočili smo prostor za unapređenje profesionalne rehabilitacije, te se nadamo da ćemo u što skorije vrijeme osobama s invaliditetom u FBiH moći da ponudimo model profesionalne rehabilitacije koji se primjenjuje u zemljama u okruženju, prateći i evropske standarde”, zaključio je Kremić.

Vršilac dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sastao se i sa direktorom Centra za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” Držaić Josipom te ujedno posjetio i sam Centar. Tom prilikom, prezentovan je rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” te je ujedno prikazan primjer provedbe profesionalne rehabilitacije u praksi što je od izuzetnog značaja za unapređenje profesionalne rehabilitacije u Federaciji BiH.

Ovo je dio širih napora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH na uspostavljanju i jačanju regionalne saradnje kroz razmjenu iskustava, te predstavlja važan iskorak Fonda na putu ka unapređenju i jačanju profesionalne rehabilitacije.