Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, zajedno sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Vjekoslavom Čamberom, prošle sedmice posjetili su Ustanovu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Uriho u Zagrebu.


Budući da u FBiH još uvijek nije osnovan Centar za profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom, koji bi omogućio edukaciju, osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju ovih osoba, kao i  njihovu konkurentnost na otvorenom tržištu rada, ova posjeta bila je prilika da se sagledaju pozitivni primjeri u Republici Hrvatskoj, kao i mogućnost njihove primjene u FBiH.
Ustanova Uriho, inače radi na osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom i drugih teže zapošljivih osoba, te iznalaženju novih mogućnosti njihovog zapošljavanja, stvarajući pri tome ugodno i poticajno radno okruženje. U okviru posjete posjećeni su odjeli za profesionalnu rehabilitaciju ustanove.
Ovom prilikom upriličen je i sastanak sa direktorom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje  osoba sa invaliditetom Republike Hrvatske, gospodinom Antom Vučićem, pri čemu su razmijenjene korisne informacije o dijelovanju obje institucije u dijelu razvoja i unaprjeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Na sastanku je dogovorena intenzivnija saradnja kroz zajedničke programe, projekte, konferencije, te razmjena korisnih informacija između ove dvije ustanove.