Nakon što je Upravni odbor na posljednjoj sjednici usvojio Odluke o raspodjeli sredstava Fonda, slijede aktivnosti oko poptpisivanja ugovora, u cilju realizacije usvojenih akata.

Ugovori će se potpisivati sa predstavnicima subjekata, koji su uspjeli ostvariti podršku Fonda  za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata po prvom javnom pozivu u 2014. godini i radi novog zapošljavanja, koje će biti ostvareno putem dodjele novčanog stimulansa poslodavcima.

Sredstava za finansiranje i sufinasiranje programa i projekata održivosti , prema lotu I, ostvario je  21 subjekat, kako slijedi: Tmp d.o.o., Euromaxline d.o.o., Di- De Delić d.o.o., Librag d.o.o., Colorservis do.o., Des d.o.o., Apel promet d.o.o., Naš pogled d.o.o., Galant d.o.o., Lotosice d.o.o., Pismolik d.o.o., Uspon d.o.o., Krokodil d.o.o., Rvi 13. Mart d.o.o., Orion d.o.o., leptirfon d.o.o., Ira d.o.o., Rad- Dar d.o.o., Krpić d.o.o., Zemir Company d.o.o., Bh Ratiš d.o.o.

Finansiranje programa i projekata za razvoj postojećih privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, sredstvima Fonda će izvršiti slijedeća društva: Des d.o.o., Tmp d.o.o., Euromaxline d.o.o., Di De Delić d.o.o., Apel Promet d.o.o., Librag d.o.o.,Colorservis d.o.o., Naš pogled d.o.o., Galant d.o.o., Lotosice d.o.o, Bh Ratiš d.o.o., Ira d.o.o., Orion d.o.o., Rad- dar d.o.o.

Obzirom da je jedan od uslova javnog poziva po ovom lotu novo zapošljavanje jedne ili više osoba sa invaliditetom, u sklopu njihove implementacije, poslodavci će zaposliti 40 osoba sa invaliditetom na neodređeno vrijeme: njih 16 vlastitim sredstvima, a 24 osobe sa invaliditetom, zaposlit će sredstvima novčanog stimulansa Fonda.

U sklopu programa i projekata profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom, očekuje se, također, zapošljavanje 22 osobe sa invaliditetona određeno vrijeme, a dobitnici sredstava ovih programa su: Tmp d.o.o., Des d.o.o., Euromaxline d.o.o., Apel-promet d.o.o., Librag d.o.o., Colorservis d.o.o., Leptirfon d.o.o.

Novoosnovana privredna društva koja su dobili podršku Fonda , prema lotu IV, su: Intrag d.o.o., Vita d.o.o., Dino-prom d.o.o.

Kriterije javnog poziva za projekte finansiranja/ sufinansiranja održivosti nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom, koje obavljaju samostalnu djelatnost, kao jedino i glavno zanimanje (lot V), zadovoljilo je 28 subjekata.

Sredstvima novčanog stimulansa, – uključujući i one osobe sa invaliditetom koje će pokrenuti samostalnu djelatnost, bit će zaposleno 139 osoba sa invaliditetom. 127 lica bit će zaposleno na neodređeno vrijeme , a 12 lica na određeno vrijeme.

Obzirom da je kao rezultat ovog Javnog poziva zabilježen porast onih osoba sa invalidtetom, koje će biti zaposlene na neodređeno vrijeme, direktor Fonda, dr.sc. Ivica Marinović je tim povodom izrazio veliko zadovoljstvo, aludirajući pritom i na očekivani, rastući trend ove mjere prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom.