U utorak, 13.01.2015. godine, u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom počelo je potpisivanje ugovora između ove ustanove i predstavnika pravnih subjekata, koji su ostvarili podršku za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata po objavljenom Javnom pozivu od 30.10.2014.godine. Ugovori će se potpisivati sa ukupno 98 poslodavaca, odnosno privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitnih radionica, novoosnovanih privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i samostalnih poduzetnika koji će sprovoditi programe i projekte prema 5 različitih oblasti na koju se isti odnose.

Kao i obično, a najkasnije 30 dana od dana završetka implementacije programa i projekta za koje su subjekti  aplicirali, korisnici će biti dužni Fondu dostaviti izvještaje o pravdanju finansijskih sredstava.

Ovom prilikom, v.d. direktor Fonda, Vinko Jerinić čestitao je potpisinicima ugovora na ostvarenom dostignuću i poželio uspješan rad i što veću efikasnost pri implementaciji programa.

U nastavku možete ostvariti uvid u imena subjekata i visinu finansijskih sredstava,koja su odobrena  po ovom Javnom pozivu.

lot  1:

„RVI-13.mart“d.o.o. Tuzla- 38.000
„Colorservis“ d.o.o. Mostar- 13.000
„Krokodil“ d.o.o. Ilidža- 16.424,76
„Ajnex“ d.o.o. Sarajevo- 12.000
„Euro-Maxline“ d.o.o. Mostar- 25.500
„Librag“ d.o.o. Sarajevo- 30.204,60
„TMP“ d.o.o. Sarajevo- 37.780
„Bifon“ d.o.o. Bihać- 24.000
„Sayber“ d.o.o. Sarajevo- 30.000
„Galant“ d.o.o. Sarajevo- 22.000
„Macro-M“ d.o.o. Mostar- 7.966,36
„IDS“ d.o.o. Sarajevo- 12.600
„Uspon“ d.o.o. Sarajevo- 35.500
„Apel promet“ d.o.o.Travnik- 29.000
„Intrag“ d.o.o. Tuzla- 18.200
„Viral media“ d.o.o. Živinice- 15.160
„Sarafon“ d.o.o. Sarajevo- 30.591
„Dino-prom“ d.o.o. Mostar- 35.000
„Leptirfon“ d.o.o. Sarajevo- 21.313,72

“Naš pogled“ d.o.o. Živinice- 26.750

„RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica- 12.365

„Krpić“ d.o.o. Žepče- 29.453

VR Mramor“ d.o.o. Posušje- 19.350

„Nec-val“ d.o.o. Posušje- 12.800

„Zemir Company“ d.o.o. Hadžići- 7.760

„Pismolik“ d.o.o. Sarajevo- 45.747

„BH Ratiš“ d.o.o. Lukavac- 23.000

lot 2:

Krokodil“ d.o.o. Ilidža- 46.799,05
„Ajnex“ d.o.o. Sarajevo- 39.871,53
„Euro-Maxline“ d.o.o.- 81.500
„TMP“ d.o.o. Sarajevo- 78.550
„Sayber“ d.o.o. Sarajevo- 38.000
„Galant“ d.o.o. Kiseljak- 15.000
„Macro-M“ d.o.o. Mostar- 21.500
„IDS“ d.o.o. Sarajevo- 30.500
„Apel promet“ d.o.o. Travnik- 50.000
„Dino-prom“ d.o.o. Mostar- 50.150
„Naš pogled„d.o.o. Živinice- 61.250

„RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica- 52.000

„Lotosice“ d.o.o. Tuzla- 36.822

„BH Ratiš“ d.o.o. Lukavac- 56.850

lot 3:

„RVI-13.mart“ d.o.o. Tuzla- 34.000
„Colorservis“ d.o.o. Mostar- 15.000
„Krokodil“ d.o.o. Ilidža- 16.304
„Euro-Maxline“ d.o.o. Sarajevo- 14.228
„Librag“ d.o.o. Sarajevo- 10.350
„TMP“ d.o.o. Sarajevo- 40.250

lot 4:

„Nota bene“ d.o.o. Mostar- 30.000
„Džeko“ d.o.o. Sarajevo – 85.400 *

* Ukoliko se ne nalazite na gore navedenoj listi, dobit ćete pismeno obrazloženje o razlozima zbog kojih Vaš projekat nije finansijski podržan od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju.