U svrhu identifikacije mogućnosti za unapređenje trenutnog stanja i definisanja smjernica za daljnji razvoj profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom inicirao je organiziranje sastanka sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i kantonalnim službama za zapošljavanje. Sastanak je održan u Odžaku u Motelu „Nova Lađa“ dana 16.11.2021. godine, a u okviru redovnog sastanka direktora kantonalnih službi za zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Razmijenjena su iskustva i informacije o potrebama i mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, o procesu priznavanja prava na profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom u skladu sa afinitetima osoba s invaliditetom, njihovom preostalom radnom sposobnošću, te potrebama tržišta rada kao ključnih faktora za održivo zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Razgovaralo se o problemima primjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u praksi, te nepoštivanju određenih zakonskih odredbi, koje značajno utječu na proces zapošljavanja i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.

Na pomenutom sastanku, utvrđeni su zajednički ciljevi te aktivnosti koje će se poduzimati u cilju efikasnijeg zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.