Udruga osoba s invaliditetom ŽZH-a i Služba za zapošljavanje ŽZH-a u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom organizovala je okrugli sto „Uloga Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom“ 21. aprila u širokobriješkoj Gradskoj vijećnici. Okrugli sto je organiziran za poslodavce, predstavnike institucija i nevladinog sektora kako bi pružilo više informacija vezanih za rad Fonda i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U konstruktivnoj raspravi mogli su se čuti mnogi prijedlozi o tome kako poboljšati položaj osoba s invaliditetom i osigurati im radno mjesto. Također, direktor Fonda prezentirao je mogućnosti Fonda i na koji način iskoristiti sredstva koja stoje na raspolaganju kroz javne pozive.
Učesnici okruglog stola su se složili kako su potrebe osoba s invaliditetom velike, izrazivši potrebu za organiziranjem tribine i prezentacija kako bi poboljšali svijest svih društvenih činioca o problemima osoba s invaliditetom i njihovim pravima.