SARAJEVO, 7. juni 2022. godine – Povodom 10 godina rada, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanjeosoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, organizovao je regionalnu konferenciju pod nazivom „10 godina rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju”.

Osobe s invaliditetom su često neadekvatno prikazane, te se u fokusu prikazivanja ovih osoba često naglašava invaliditet, ističe onesposobljenje i zanemaruje sposobnost. Ovom konferencijom htjeli smo podići svijest o sposobnosti i mogućnostima ovih osoba, te predstaviti pozitivne primjere,“ istakao je Riad Kremić, v.d. direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošaljavanje osoba sa invaliditetom FBiH. „Potrebno je učiti iz iskustava osoba koje žive s invaliditetom, razmjeniti iskustva sa zemljama u regiji, te se zalagati za konkretne socioekonomske poduhvate koji će unaprijediti status ovih osoba u BiH.“

Svrha konferencije je da se razmjene iskustva, analizira zakonski okvir koji reguliše prava osoba sa invaliditetom iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom te izradi niz preporuka za nadležne institucije, a u cilju jačanja međuinstitucionalne i regionalne saradnje.

Država ima obavezu da osobama s invaliditetom osigura jednake prilike, a svi u tom lancu trebamo dati svoj doprinos i osigurati socioekonomsku uključenost tih osoba u svakodnevni život. Kroz Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom, aktivno radimo na tome da sve  mjere koje će se u budućnosti poduzimati budu koncipiranetako da podstiču i afirmiraju učešće osoba s invaliditetom u skladu sa njihovim potrebama,“ rekao je Vesko Drljača, ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Konferencija je okupila predstavnike Vlade FBiH, ministarstava, zakonodavne i izvršne vlasti, Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje, javnih institucija, privrednih društava, organizacija osoba s invaliditetom te međunarodne zajednice. Na konferenciji su učestvovali i eksperti i predstavnici institucija iz Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije.

Aleksandra Kuhar, rukovodilac Odjeljenja za podsticanjezapošljavanja  invalida pri Fondu za stipendije, razvoj, invalidnost i uzdržavanje Republike Slovenije istakla je da je iskustvo Republike Slovenije pokazalo da je razmjena podataka između nadležnih organa i jasno definisan način utvrđivanja zaposlenih invalida po poslodavcu bitno doprinio lakšem sprovođenju zakona u praksi, a zaživeli su i podsticaji za zapošljavanje. Prepoznavanje iskustava iz prakse je bitan elemenat daljih unapređenja na ovom polju. U tom smislu je i saradanja na regionalnom i širem nivou dobrodošla.“