Dana 15.06.2022. godine u prostrijama Fonda za profesionalnu rehabiliaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom održano je predavanje za studente treće godine Edukacijskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Studentima se obratio v.d. direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalidietom Riad Kremić.

Predavanju je prisustvovao i njihov profesor na predmetu profesionalna rehabilitacija,  prof. dr. sc. Mirsad Muftić koji je istakao da informacije koje su prezentovane na predavanju će biti važne i korisne za polaganje ispita iz navedenog predmeta ali i za dalju naobrazbu studenata.

Sa radom Fonda, studente je upoznala Nejra Šabić koja je na predavanju govorila o pravima osoba sa invaliditetom iz oblasti zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije kao i sa problemima sa kojima se ova populacija suočava na tržištu rada.

Također, studenti su mogli pogledati kratka promotivna videa koja pokazuju primjer zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda na otvorenom tržištu rada, pod posebnim uslovima kao i kroz zamozapošljavanje putem pokretanja samostalnog obrta.