U okviru projekta PRO PWDs – Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom organizirane su Javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Tuzli dana 14.09.2021. godine, Orašju 15.09.2021. godine, Mostaru 20.09.2021. godine, te Sarajevu dana 21.09.2021. godine. Prezentacije su organizirane s ciljem informiranja osoba s invaliditetom i javnosti o pravu na rad i zapošljavanje, te profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.

Na ovaj način Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u FBiH (Fond), u saradnji sa Caritasom BiH, zahvaljujući potpori Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, organizirao je ukupno deset javnih prezentacija o mogućnostima zapošljavanja osobama s invaliditetom na području deset kantona Federacije BiH.

Na prezentacijama su sudjelovali članovi lokalnih organizacija osoba s invaliditetom, predstavnici ministarstava, općine, službe za zapošljavanje, centra za socijalni rad, osobe sa invalidtetom. Sudionicima se obratio gosp. Zlatko Malić u ime Caritasa BiH koji je predstavio opće informacije o projektu te prepreke i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Predstavnici Fonda su upoznali sudionike sa aktualnim javnim pozivima, provedenim aktivnostima Fonda, mogućnostima ostvarivanja podrške kroz različite programe,  novčane nadoknade i subvencije plate, poticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje, te profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Prezentirani su podaci o dodijeljnim poticajima Fonda na području Tuzlanskog kantona, Kantona 10, Hercegovačko-neretvanskog kantona, te Kantona Sarajevo, u cilju podsticanja osoba sa invaliditetom i poslodavaca da se aktivnije uključe u korištenje prava na zapošljavanje i profesionalnu rehablitaciju uz podršku Fonda.

U sklopu projekta previđene su javne prezentacije, okrugli stolovi, obuke za mlade osobe s invaliditetom, internet kampanja i sajam zapošljavanja.