U petak, 26.09.2014. godine održana je prva, konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Fonda, kojom je predsjedavao Almas Kulović.

Upravni odbor je organ upravljanja Fonda, odgovoran za njegovo poslovanje i broji  7 članova, od kojih su 3 člana predstavnici organizacja osoba sa invaliditetom, koje su osnivači ili vlasnici ustanova i privrednih društava za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Upravni odbor je imenovan 16.09.2014. godine, Rješenjem Vlade FBiH o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom(Službene novine FBiH; 77/14) za mandatni period 2014–2018. godine, u čijem sastavu su: Almas Kulović, predsjednik Odbora, članovi: Izudin Tanović, Mirsad Muftić, Mirsad Đulbić, Ivan Perić i članice Ana Šimunović i Sabina Ćano.

Na samom početku sjednice, prisutnima se obratio predsjednik, uputivši čestitke i želje za uspješan budući rad Odbora,nakon čega je uslijedio radni dio sjednice prema planiranom dnevnom redu iste.

Ovom prilikom jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda,  čiji tekst je identičan Prečišćenom tekstu Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda prijašnjeg saziva.