U okviru projekta PRO PWDs – Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom organizirana je Javna prezentacija o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Širokom Brijegu dana 09.09.2021. godine i Livnu 10.09.2021. godine.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u FBiH (Fond) u saradnji sa Caritasom BiH zahvaljujući potpori Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, organizira javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osobama s invaliditetom na području Federacije BiH.

Na prezentaciji su sudjelovali članovi lokalnih organizacija osoba s invaliditetom, predstavnici ministarstava, općine, službe za zapošljavanje, centra za socijalni rad. Sudionicima se obratio gosp. Zlatko Malić u ime Caritasa BiH koji je predstavio opće informacije o projektu te prepreke i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Predstavnici Fonda su upoznali sudionike sa  provedenim aktivnostima Fonda, mogućnostima ostvarivanja podrške kroz različite programe,  novčane nadoknade i subvencije plate, poticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje, te profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Prezentirani su podaci o dodijeljenim poticajima Fonda na području Zapadnohercegovačkog kantona i Kantona 10, u cilju podsticanja osoba sa invaliditetom i poslodavaca da se aktivnije uključe u korištenje prava na zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju uz podršku Fonda.

U sklopu projekta previđene su javne prezentacije, okrugli stolovi, obuke za mlade osobe s invaliditetom, internet kampanja i sajam zapošljavanja.