Caritas BiH u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u FBiH (Fond), zahvaljujući potpori Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, organizira javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osobama s invaliditetom na području Federacije BiH.

U okviru projekta PRO PWDs – Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom organizirana je Javna prezentacija o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Goraždu dana 07.09.2021. godine. Prezentacija je organizirana s ciljem informiranja osoba s invaliditetom i javnosti o pravu na rad i zapošljavanje, te profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.

Na prezentaciji su sudjelovali članovi lokalnih organizacija osoba s invaliditetom, predstavnici ministarstava, općine, službe za zapošljavanje, centra za socijalni rad. Sudionicima se obratio gosp. Zlatko Malić u ime Caritasa BiH koji je predstavio opće informacije o projektu te prepreke i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Predstavnici Fonda su upoznali sudionike sa  provedenim aktivnostima Fonda, mogućnostima ostvarivanja podrške kroz različite programe,  novčane nadoknade i subvencije plate, poticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje, te profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Prezentirani su podaci o dodijeljnim poticajima Fonda na području Bosansko-podrinjskog kantona, u cilju podsticanja osoba sa invaliditetom i poslodavaca da se aktivnije uključe u korištenje prava na zapošljavanje i profesionalnu rehablitaciju uz podršku Fonda.

Sudionicima na prezentaciji se obratio gdin. Ernest Imamović, gradonačelnik grada Goražda.

U sklopu projekta previđene su javne prezentacije, okrugli stolovi, obuke za mlade osobe s invaliditetom, internet kampanja i sajam zapošljavanja.