U okviru projekta PRO PWDs – Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, organizirana je Javna prezentacija o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bihaću dana 03.09.2021. godine.

Projekat se realizira zahvaljujući potpori Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. U sklopu projekta previđene su javne prezentacije, okrugli stolovi, obuke za mlade osobe s invaliditetom, internet kampanja i sajam zapošljavanja.

Na prezentaciji su sudjelovali članovi lokalnih organizacija osoba s invaliditetom, predstavnici ministarstava, općina, službi za zapošljavanje. Sudionicima se obratio gosp. Zlatko Malić u ime Caritasa BiH koji je predstavio opće informacije o projektu te prepreke i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Predstavnici Fonda su upoznali sudionike sa provedenim aktivnostima Fonda, mogućnostima ostvarivanja podrške kroz različite programe,  novčane nadoknade i subvencije plate, poticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje, te profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.

Prezentirani su podaci o dodijeljnim poticajima Fonda na području Unsko-sanskog kantona, u cilju podsticanja osoba sa invaliditetom i poslodavaca da se aktivnije uključe u korištenje prava na zapošljavanje i profesionalnu rehablitaciju uz podršku Fonda.