Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ održana je  u srijedu, 21. decembra u Sarajevu. Na Trećoj Konvenciji marginalizovanih grupa u BiH, prisustvovale su 93 osobe, članice Koalicije i predstavnici ministarstava svih nivoa vlasti, članice javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Na Konvenciji su razmatrani i predloženi za usvajanje i dokumenti Koalicije (Godišnji izvještaj Koalicije „KOMA“ za period novembar 2015. – decembar 2016. i „Analiza prioritetnih problema u sektoru ljudska prava – marginalizovane grupe 2016/2017“).

Također, na Konvenciji je biti prezentovan policy brief „Zašto minimum socijalne sigurnosti i novi Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH?“ i Analiza „Percepcija položaja marginalizovanih grupa u javnosti – analiza efekata medijskih kampanja“.

U veoma konstruktivnoj i aktivnoj diskusiji učesnika Konvencije podržane su aktivnosti “KOME” i usvojeni predloženi dokumenti.

Na Konvenciji je prisustvovao i Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić koji se obratio učesnicima Treće Konvencije marginalizovanih grupa u BiH “KOMA”. Istakao je da cijeni sve što “KOMA” radi na razbijanju predrasuda i tabua, te da se radi o pionirskom pokušaju da se problemi marginalizovanih grupa na određen način iznesu na svjetlo dana i da se konačno počnu rješavati, ali mnogo iskrenije.