Dana 15.09.2021. godine u hotelu Hollywood Sarajevo, održana je Konferencija „Pristupačnost-osnovno ljudsko pravo“ i kampanja za pristupačan saobraćaj.

Konferenciju je organizovao Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Na ovoj konferenciji fokus je bio na „Znak pristupačnosti“ i pristupačnost kao jedan od vodećih problema osoba sa invaliditetom.

Događaju su prisustvovali zvaničnici iz Ministarstva rada i socijalne politike, Pomoćnik Ministra gospodin Dobrica Jonjić, ispred Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  v.d. direktor gospodin Vinko Jerinić i stručna saradnica Fonda, gospođa Nejra Šabić kao i mnogobrojni predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom.

Teme koje su izlagane i razrađivane na ovoj Konferenciji su jako aktuelne i tiču se svih problema sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom.

Na samom početku Konferencije predstavljeni su brojevi 21 i 22 časopisa Saveza „Paraplegija i Mi“, kojeg je predstavio Glavni i odgovorni urednik časopisa gospodin Mirsad Imamović.

  • Tema 1: „Učešće u saobraćaju prije i poslije nastanka invaliditeta“ – Almedina Čamdžić.
  • Tema 2: „Rehabilitacija u vrijeme COVID19“ – dr.sci. Mirsad Muftić.
  • Tema 3: „Znak pristupačnosti i zakonski mehanizmi u saobraćaju“ – Viši inspektor iz MUP-a Kantona Sarajevo – Nedžad Mulaosmanović
  • Tema 4: „Način i metoda borbe za ostvarivanje pristupačnosti“ – oec Harun Aliefendić
  • Tema 5: „ Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda“ Nejra Šabić.

Poslije obrađenih tema uslijedila je diskusija na teme.