U organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, održana je Konferencija na temu: “Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom”, na kojoj su učešće uzele brojne organizacije i institucije, vladin i nevladin sektor te predstavnici privrednih društava koja se bave zapošljavanjem ove kategorije stanovništva.

Prisutnima su se prije početka konferencije obratili Fahrudin Hasanović – predsjednik Saveza RVI TK-a, Miralem Softić ispred JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić, u ime Vlade Tuzlanskog kantona resorni ministri Fahrudin Skopljak i Zoran Jovanović, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata dr. Salko Bukvarević, te potpredsjednik manjeg bh entiteta Ramiz Salkić.

Da se radi o jako osjetljivoj temi i veoma značajnoj za Tuzlanski kanton govori i prisustvo i učešće svih gore pomenutih.

Nakon uvodnog obraćanja organizatora i gostiju, pristupilo se prezentaciji aktivnosti Fonda sa detaljnim presjekom i analizom svih raspoloživih programa i projekata koji se provode s ciljem veće uposlenosti osoba sa invaliditetom.

Nakon konferencije prisutni su imali priliku postavljati i pitanja za uposlenike Fonda a proistekli su i neki zaključci poput onih da se pokuša izdejstvovati da invalidna lica sa procentom invalidnosti ispod 60% u budućem periodu ostvare pravo na poticaje Fonda, kao i eventualno otvaranje kancelarije, odnosno predstavništva Fonda u Tuzli, zbog kako je navedeno veće i efikasnije cirkulacije informacija koje se tiču zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa invaliditetom.