Na poziv Udruženja slijepih kantona Sarajevo, koordinatora programa Implementacije Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je u periodu 27- 29 januara 2015. godine uzeo aktivno učešće na konferenciji pod nazivom„Konferencija o pravima osoba sa invaliditetom i Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom”, održanoj u Neumu.

Na konfrerenciji je  prezentovan rad Fonda, kao i planovi daljnjih aktivnosti u kojima će aktivno učešće uzeti predstavnici koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH.

Pored dogovora o budućoj saradnji, ova konferencija je također bila  prilika za razmjenu informacija i pitanja organizacija osoba sa invaliditetom iz domena rada Fonda, što će doprinijeti jačanju saradnje Fonda sa drugim organizacijama koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom.

Program „Implementacije Strategije“ se realizuje uz podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.