Uz podršku Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, Udruženja građana oštećenog vida Tuzla od 08.10.2021. do 09.10.2021 godine u Hotelu Zlaća održana je konferencija na temu „Zapošljavanje slijepih osoba“.

Konferencija je okupila slijepe osobe sa područja TK-a i predstavnike lokalnih vlasti, a povod je bio obilježavanje Svjetskog dana bijelog štapa.

Na molbu Udruženja građana oštećenog vida Tuzla, predstavnica Fonda gđa. Šabić, je održala prezentaciju programa koje u okviru javnih poziva nudi Fond kao priliku za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.