Dana 16.06.2021. godine održana je 30. sjednica Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehablitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na sjednici Upravnog odbora u okviru dnevnog reda između ostalog donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2021. godinu.

Donošenjem ove Odluke Upravni odbor je omogućio dodatna sredstva za raspisivanje Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa u 2021. godini, za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu od 2.660.000,00 KM, što omogućava dodatno zapošljavanje oko 250 osoba sa invaliditetom.

Odlukom su precizirana i dodatna sredstva za raspisivanje Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa u 2021. godini u iznosu od 2.850.000,00 KM. Programima se planira podržati profesionalna rehablitacija osoba sa invaliditetom u odgovarajućim obrazovnim ustanovama, te razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Raspisivanje navedenih javnih poziva planira se za period august/septembar 2021. godine

Pozivamo poslodavce i osobe sa invaliditetom da apliciraju na javne pozive, te iskoriste podršku Fonda u procesu zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije.