Upravni odbor Fonda je 18.06.2014. godine održao svoju redovnu, 19. sjednicu.

Tim povodom članovi Odbora su razmatrali  Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za period 01.01.- 31.03.2014. godine;

konačne i privremene Izvještaje o izvršenom nadzoru u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i pristigle Izvještaje novčanih stimulansa, po Javnom pozivu iz aprila 2012. i novembra 2012. godine.

Nakon razmatranja  Izvještaja o radu Komisije za vrednovanje programa i projekata po Javnom pozivu za dodjelu sredstava finansiranja i sufinansiranja programa i projekata u 2014. godini, objavljenog 07.04.2014. godine, donesena  je Odluka o raspodjeli sredstava po istoimenom pozivu.

Upravni odbor je dalje razmatrao Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu novčanog stimulansa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2014. godini, po objavljenom Javnom pozivu 07.04.2014. godine i  u skladu sa tim, također donio afirmativnu Odluku.

Razmatrana je i informacija o provedenim postupcima javnih nabavki, i to za :

–          Usluge hotelskog smještaja, povodom održane Međunarodne konferencije i

–          Komunikacijske opreme za nabavljeni aplikativni softver.

Upravni odbor je, između ostalog zaključio, da je zbog ukazane potrebe, neophodno donošenje  Izmjena i dopuna Pravilnika o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda, prema namjenama i korisnicima, utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Sve tačke dnevnog reda su usvojene jednoglasno.