V.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić sastao se 21. marta 2022. godine u Tuzli sa ministrom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zoranom Blagojević.

Cilj sastanka je upoznavanje predstavnika lokalne samouprave sa radom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, programima podrške koje Fond implementira i sredstvima koje dodjeljuje kako bi poboljšao status osoba sa invaliditetom.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom kao i službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Na sastanku je zaključeno da se 28. marta u Tuzli održi javna prezentacija o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Cilj prezentacije, naglašeno je, da se svim zainteresiranim približi rad Fonda kao i programi podrške te da ih se upozna sa mogućnostima apliciranja na javne pozive Fonda.