V.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić sastao se 15. marta 2022. godine u Goraždu sa premijerkom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aidom Obuča i ministrom zasocijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjegliceEnizom Halilović.

Cilj sastanaka je upoznavanje predstavnika lokalne samouprave sa radom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, programima podrške koje Fond implementira i sredstvima koje dodjeljuje kako bi poboljšao status osoba sa invaliditetom.

Sutra, 16. marta 2022. godine Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisuje Javni poziv poziv za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 6.000.000,00 KM. Do sada, nažalost, nismo imali značajan broj aplikacija i korisnika bespovratnih sredstava Fonda sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te u nadolazećem periodu želimo intenzivirati našu podršku i saradnju u ovom kantonu,“ istakao je Riad Kremić, v.d. direktor Fonda.

Na sastanku je dogovoreno da se 22. marta 2022. u Goražduodrži prezentacija vezane za ovaj Javni poziv Fonda. Prezentacije će održati uposlenici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a pozvani će biti predstavnici javnih preduzeća i ustanova, Udruženja poslodavaca, Privredne komore, Obrtničke komore, udruženja osoba sa invaliditetom, te svi ostali zainteresirani za ovaj Javni poziv.

Nažalost, veliki broj osoba s invaliditetom je izvan tržišta rada upravo zbog iskustva otežanog zapošljavanja. Cilj javnih prezentacija je dati odgovore na pitanja, razjasniti nedoumica pa čak i razgovarati o strahovima poslodavaca koji proizlaze iz nedostatka iskustva ili informacija što to zapravo znači zaposliti osobu sa invaliditetom.

„Ostajemo na raspolaganju predstavnicima lokalne samouprave u ovom kantona, ali i na području cijele Federacije BiH, te smo spremni pružiti ekspertnu podršku kako bi svi zainteresirani mogli aplicirati na programe Fonda, a sve sa ciljem napređenja položaja osoba sa invaliditetom,“ zaključio je Kremić.