U zgradi Općine Donji Vakuf održan je radni sastanak načelnika gornjovrbaske regije, Udruženja RVI Donji Vakuf i direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH.

Sastanku su prisustvovali Ahmet Baljić, direktor Fonda, načelnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje Sead Čaušević sa saradnicima, načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić sa saradnicima, Fadil Sole predsjednik Udruženja RVI Donji Vakuf i načelnik općine Donji Vakuf Huso Sušić sa saradnicima, koji je ovom prilikom kazao: „U dogovoru sa potpredsjednicom FBIH Melikom Mahmutbegović dogovorili smo današnji sastanak jer smo vidjeli da postoje određeni interesi koji bi nam olakšali u pomaganju našim ljudima pri zapošljavanju.

U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/10) (Zakon), Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) je uspostavljen kao javna ustanova čije je primarna zadaća osiguranje podrške pri profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom, mogućnostima i potrebama korisnika sredstava i tržišta rada.

„Cilj Fonda je osigurati zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju za potpuniju radnu i socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom, njihovo  samostalno i uspješno uključivanje u svijet rada i ostale sfere društvenog života. Dva su opšta uslova da osoba sa invaliditetom odnosno poslodavac koji zapošljava osobu sa invaliditetom može pristupiti sredstvima Fonda: stepen osobe sa invaliditetom koja se zapošljava/samozapošljava 60% i više, te da je ta osoba sa invaliditetom registrovana u Zavodu za zapošljavanje kao aktivan tražilac posla, kazao je direktor Fonda Ahmet Baljić. Također, je istakao da Fond u narednih 15 dana planira raspisati Javni poziv o raspodijeli sredstva novčanog stimulansa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.