Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u saradnji sa Savezom slijepih osoba Federacije BiH, nastavilo je prezentaciju aktivnosti za izradu akcionih planova za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti Federacije BiH, u Goraždu. Ovo je nastavak realizacije programa podrške i implementacije strategije za izjednačavanje prava osoba sa invaliditetom, kroz izradu akcionih planova u Bosansko-podrinjskom kantonu.

Svrha Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, jeste da promoviše, štiti i osigura puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane svih osoba sa invaliditetom, kao i da promoviše poštovanje njihovog urođenog dostojanstva. ” Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kroz izradu akcionih planova za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti FBiH, nastoji ispoštovati svoje obaveze, pomoći osobama sa invaliditetom u stvaranju normalnih uslova života, te ukloniti sve barijere i diskriminaciju  prema ovim osobama” , naglasio je pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, gospodin Dobrica Jonjić.

U izradi akcionih planova za ostvarenje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti, trebaju učestvovati sve razine vlasti, kako bi se zajedničkim snagama došlo do što kvalitetnijeg rješenja, zaključeno je na skupu.