Postupajući po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1434/2019 od 28.11.2019. godine, Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom poništava postojeći Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Odluku o poništenju konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Fonda možete preuzeti OVDJE.