Postupajući po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 522/2020 od 03.04.2020. godine, Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom poništava postojeći Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Odluku o poništenju konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Fonda možete preuzeti OVDJE.