Odluka o izboru ponuđača “Disti” d.o.o. Sarajevo za javnu nabavku usluga održavanja hardverske, softverske i serverske infrastrukture, mrežne infrastrukture i komunikaciskog sistema.

Preuzmite Odluku: LINK