U Fondu je od sutra planirano potpisivanje ugovora sa poslodavcima radi novog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i sa osobama sa invaliditetom, koje će se samozaposliti, a koji su dobili sredstva prema posljednjem Javnom pozivu iz oktobra 2014. godine. Potpisivanje će se izvršiti u narednih deset dana, prema unaprijed dogovorenim terminima o kojima će korisnici, -ukoliko već nisu, biti blagovremeno obavješteni. 

U nastavku pogledajte, koji subjekti su ostvarili podršku za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno samozapošljavanje.

 

Poslodavci opšti uslovi – nedoređeno :

Binvest d.o.o.

Advokat Sead Temim

Boma d.o.o.

Mesarski obrt “Ado”

Ferokov d.o.o.

Dom Zdravlja Široki Brijeg

Autoservis “Pezić”

Filter arhitektura d.o.o.

Mondi – Conslulting d.o.o.

Stomatološka ordinacija dr. Anka Šimić

Juliatex T.R.

RDS Prom d.o.o.

Obrt “Specijal”

S.U.R. Mali Medison

Obrt AL Jozić

Projekt 3D d.o.o.

Kozmetički salon “ENA”

S.Z.R. Bravarsko-limarski obrt “Šaldić”

Zidarski obrt “Šišić-Gradnja”

U.G. Ski – X – Tim

Tokić Big – Company d.o.o.

ENA-TEX d.o.o.

 Uspon d.o.o.
 Udruženje OSI Živinice
 Udruženje Unija civilnih žrtava rata KS
 Savez Udruženje Građana oboljelih od distrofije TK

Udruženje njegovateljica “Otvoreno srce”

Humanitarna udruga “Široko srce”

Maksumić Kompani d.o.o.

Aida Commerce d.o.o.

S.T.R. “Merci”

Proizvodnja mesa i  konzumnih jaja M.G.

Udruženje kozmetičara, kozmetologa i etitičara

S.O.R. “Rajič-Plast”

Udruga oboljelih od dijabetesa “Glukagen”

S.T.R. Browning

Hotel Ambasador

Logotip d.o.o.

SUR Slastičarna “Čaršija”

Udruženje osoba sa invaliditetom Županije Zapadno Hercegovačke

Udruženje Planinsko društvo, Ilidža

 

Maxline d.o.o.

SPD Asea
NK Ozren Semizovac

Pamuk d.o.o. za radno osposobljavanje osi

JU centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo

 

Udruga “Izvori blata”, LJuti Dolac
D.R. “Fellini”
Binvest d.o.o.
MO Komerc d.o.o.
RDS Prom d.o.o.
Obrt “Specijal”
Obrt AL Jozić
Tokić big company d.o.o.
ENA-TEX d.o.o.
Udruženje njegovateljica “Otvoreno srce”

Humanitarna udruga “Široko srce”

S.O.R. ” Rajić-Plast”

Udruga oboljelih od dijabetesa “Glukagen”
Logotip d.o.o.

SUR Slastičarna “Čaršija”

Opšti uslovi- određeno

Naziv subjekta

Autostaklo centar “Novus” d.o.o.

Škav d.o.o.

Tuzla -Farm d.o.o.

UG Justicia Srebrenik

Proizvodni obrt Kroki Zenica

Agencija “Kamir”

JU Javna Biblioteka Kladanj

Autokuća Matijević d.o.o.

Crveni križ općine Orašje

Dom “Marija-Naša nada”

Naklada “Tisak” KS d.o.o.

Wocertas d.o.o.

JU Dom zdravlja Fojnica

Eurovip d.o.o.

Rizvić print d.o.o.

JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”

Ljekarna Medikament

SD Vita

Fondacija” Snage volje”

Računov.- knjigov. servis MM
Crveni Križ Općine KljučTEM Mandex d.o.o.

 

Poslodavci- posebni uslovi

Naziv subjekta

O.D. “NMK”

Savez za sport i rekreaciju invalida Općine Breza

U-gluhih i nagluhih osoba u županiji Hercegovačko Neretvanskoj SLUH

Udruženje roditelja, djece i mladih sa posebnim potrebama ” I mi se budimo”

Buffe Odmor

Uspon d.o.o.

Izvor Bosne d.o.o.

DR Start

Sportsko udruženje gluhih “Mladost” KS

Udruženje gluhih sportista u BiH

Mioblast d.o.o.

“Radom u budućnost” d.o.o.

Udruženje invalida grad Mostar

Autopraona “Dino”

Savez udruženja gluhih i nagluhih FBiH

Udruga papraplegičara i oboljelih od dječje paralize

Sarafon d.o.o.

Udruga oboljelih od epilepsije “Epi”

Udruženje građana oštećenog sluha i govora Općine Ključ

Udruženje za pomoć mentalno retardiranim osobama BPK- Goražde

Udruženje građana oštećenog sluha i govora USK-a- Bihać

Udruženje Leptir Bugojno

 Uspon d.o.o.
 Udruženje OSI Živinice
 Udruženje Unija civilnih žrtava rata KS
 Savez Udruženje Građana o

Udruženje osi “Stup”
Udruženje invalida “grad Sarajevo”
Udruženje osoba sa invaliditetom- Posušje
Udruženje slijepih i slabovidnih osoba Županije Posavske

Savez Udrženje građana oboljelih od distrofije TK

 

Samozapošljavanje

 

Naziv subjekta

Obrtnička djelatnost D.R. “Dare”

Plastenici “Žuti”

Uzgoj ovaca i koza “Pješivac”

Uzgoj voća “Podgradina”

Povrtlarstvo “Dolumi”

 THT Mostar

P.D. “Ogin”

Uzgoj ovaca i koza “Ljubljanica

Voćarstvo “Podmilja”

Povrtlarstvo “Lug”

Obrt Petinovac

S.D. Jure

S.D. Pčela

O.D. Meli

S.D. Boka

O.D. Sehara

Uzgoj ovaca “Ljuca”

S.U.R. Caffe Bar “Migo” Stolac

Obrt “Peradarska farma Tomić”

S.O. Domaća radinost “Vukojević”

Domaća radinost “E.N”

“Voćarstvo”

S.P.D. Eko Mediteran

Eko farma “Gološ”

O.D. “Šejla”

S.D. “Alilović”

Srodna Djelatnost “AŠ”

Pčelica Maja

O.P.G. Boras

O.P.G. Gerbera

S.D. Brnić

T.R. Cerovo

O.D. Relax

Srodna Djelatnost “Dalila”

Obrt “Polje”

Konoba “Perić”

Povrtlarstvo “Goluža”

Ugostiteljski objekat Sobe “Miracolo”

Poljoprivredni proizvođać “Džananović”