10423835_690939677669161_1824403114596067416_nOd danas su otvoreni Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u 2014. godini, prema 5 lotova, na koje se programi i projekti odnose, kao i Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Sadržaji poziva su slični objavljenim pozivima u aprilu 2014. godine, stim da su poticajni iznosi nešto veći.

Pozivi su otvoreni 30 dana od dana objavljivanja, a objavljuju se na web stranici Fonda i dnevnim listovima Dnevni avaz i Dnevni list, a prijave se zaprimaju isključivo do 29.11.2014. godine.

Napominjemo sve korisnike, koji lično dostavljajuju zahtjeve, da  je krajnji rok za dostavu 01.12.2014. godine, iz razloga što je 29.11.2014. godine neradni dan, tj. subota, a za one korisnike koji zahtjeve dostavljaju poštom , rok za prijavu je 29.11.2014. godine.

 

Javni poziv za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata

Aplikacioni-obrazac-za-Lot-1

Aplikacioni-obrazac-za-Lot-2

Aplikacioni-obrazac-za-Lot-3

Aplikacioni-obrazac-za-Lot-4

Aplikacioni-obrazac-za-Lot-5

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa

Obrazacstimulans-poslodavci

Obrazac- samozapošljavanje