Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2020. godinu, zaključno sa danom 30.12.2020. godine, možete preuzeti OVDJE.

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2020. godinu, zaključno sa danom 30.09.2020. godine, možete preuzeti OVDJE.

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2020. godinu, zaključno sa danom 30.06.2020. godine, možete preuzeti OVDJE.

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2020. godinu, zaključno sa danom 31.03.2020. godine, možete preuzeti OVDJE.