Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba sa invaliditetom je, na svom posljednjem zasjedanju, između ostalog donio Odluke o objavljivanju drugih  javnih poziva u 2013. godini.

Pozivi su objavljeni danas, a odnose se na dodjelu sredstava privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama, radi finansiranja, odnosno  sufinansiranja programa i projekata , te dodjelu novčanog stimulansa, na čije pravo učeća imaju svi registrovani pravni subjekti sa područja FBiH, a odnosi se na potrebu novog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, sa 60% invaliditetom i više, odnosno osoba sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom.

Pravo učešća za dodjelu sredstava novčanog stimulansa imaju i same osobe sa 60 % invalidtetom i više, kao i osobe sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom, a koje će se samozaposliti kroz određeni oblik obavljanja samostalne djelatnosti, registrovane u 2013. godini.

Programi i projekti će se finansirati, odnosno sufinansirati sa ukupnim iznosom od 2.100.000  konvertibilnih maraka,  raspoređenim u pet lotova prema oblasti na koju se odnose, a to su: programi/projekti za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom,  programi  razvoja postojećih privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom, finansiranje novoosnovanih privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica i finansiranje programa/ projekata održivosti nivoa zapsolenosti osoba sa invaldiditetom, koje obavljaju samostalnu djelatnost.
Za dodjelu novčanog stimulansa izdvojeno je 1.ooo ooo konvertibilnih maraka, čiji je osnovni iznos 7,- koji se može dodijeliti po jednoj novozaposlenoj osobi, a najviši mogući, 15.750 konvertibilnih maraka.
Pozivi ostaju otvoreni 30 dana od dana objavljivanja.
Integralni tekstove poziva možete preuzeti  u rubrici Javni pozivi.