Obavještavaju se korisnici sredstava Fonda kojima se povrat poreza i doprinosa vrši na bankovni račun u ASA BANCI d.d. Sarajevo, da prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu novčane nadoknade i/ili subvencije neto plaća dostave novu potvrdu banke o broju transakcijskog računa, obzirom da transakcije prema transkacisjkim računima koji počinju sa 140 više neće biti moguće, te da se ovi računu zamjenjuju sa računima koji počinju sa 134.