U skladu sa članom 52. Stav 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i  članom 6.  Pravilnika  o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencije, zahtjev za isplatu novčane nadoknade odnosno subvencije može se podnijeti po isteku obračunskog mjeseca ili tromjesječja tekuće godine, tj. zahtjev se podnosi u tekućem mjesecu za predhodni mjesec,  ili predhodna tri mjeseca.

Navedeno znači da se zahtjev za novčanu naknadu može isključivo podnijeti za jedan prethodni (protekli) mjesec  ili za tri predhodna mjeseca. (npr. u aprilu se može podnijeti zahtjev za mart ili januar, februar i mart, a nikako u aprilu samo za januar ili februar ili za tri mjeseca koji ne uključuju posljednji protekli mjesec – mart).

Neće biti prihvaćen zahtjev koji je suprotan iznad navedenom, izuzev zahtjeva za nadoknadu poreza na dohodak samostalnog poduzetnika kojem se nadoknada poreza na dohodak vrši jednom godišnje na osnovu dokaza o uplati i godišnje prijave poreza na dohodak.