Upravni odbor Fonda na 59. sjednici održanoj 21.02.2019. godine donio je:

  • Pravilnik o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom;
  • Pavilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencija broj: 01-02-2-1519/17 od 02.03.2017. godine;
  • Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Također, pored gore navedenog, Upravni odbor Fonda donio je Odluku o usvajanju Uputstva o pravdanju namjenskog utroška sredstava dodijeljnih po Javnim pozivima Fonda za LOT I, II, III i IV.
Doneseni su i Obrasci za pravdanje finansijskih sredstava dodijeljenih po Javnim pozivima Fonda za LOT I, II, III i IV.
Navedeni obrasci i uputstva su univerzalni i koriste se za sve Javne pozive koji su do sada raspisani kao i za buduće Javne pozive koje Fond objavi.
Svi iznad navedeni dokumenti dostupni su na internet stranici Fonda u predviđenim rubrikama.