Ovim putem Vas obavještavamo da je od 13.1.2016. godine na snazi Odluka prema kojoj se korisnici sredstava Fonda koji su dobili novčana sredstva po svim osnovama po objavljenom javnom pozivu za finasiranje programa i projekata od 22.10.2015. godine,  obavezuju, da Izvještaje o pravdanju utrošenih sredstava dostave najkasnije 30 dana po isteku roka od šest mjeseci realizacije programa i projekata. Rok počinje teći od dana potpisivanja ugovora između ugovornih strana.

U nastavku možete preuzati tekst Odluke.