Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 43. sjednici Upravnog odbora donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencije br. 01-02-2-1519/17 od 02.03.2017. godine.
Izmjene i dopune navedenog pravilnika možete preuzeti OVDJE.